Štúdium - dištančné
vzdelávanie, edukácia

EDiF - Edukácia dištančnou formou

Ako prebieha štúdium

Teória

Dištančné vzdelávanie, ktorého sa môžete zúčastniť v projekte EDiF je vo svojej podstate vymieňanie učebných textov cez internet, je to obojsmerná komunikácia medzi vyučujúcim a študujúcim.

Absolvovanie naších kurzov zvládne každý užívateľ internetu, ktorý bežne pracuje so svojou e-mailovou schránkou a vie email prečítať i napísať. Aj v prípade, že si nie ste celkom istí svojimi skúsenosťami, vždy vám radi pomôžeme a poradíme tak, aby ste sa mohli plne zúčastniť celého kurzu.

Len 4 hodiny týždenne

Na začiatku a na konci kurzu je stretnutie na Metodicko-pedagogickom centre v Prešove. Na úvodnom stretnutí sa dozviete základné informácie, ukážeme vám jednoduchú prácu vo vzdelávacom systéme a samozrejme budete mať priestor na vaše otázky. Na záverečnom stretnutí prebieha odovzdávanie Osvedčení. Medzi týmito dvoma stretnutiami prebieha samotné vzdelávanie cez internet, a to nasledovne:

  • Každý kurz sa skladá z 5 až 8 lekcií a trvá 3 mesiace, 50-60 hodín. To znamená, že kurzu venujete len 4 hodiny vášho času týždenne.
  • Vyučujúci, tzv. tútor, publikuje raz za dva týždne vo vzdelávacom systéme na internete študijný materiál a doplňujúce, prípadne nepovinné aktivity.
  • Účastníci kurzu sa prihlásia do systému a majú možnosť so študijným textom pracovať a ponúknuť vlastné riešenie danej úlohy.
  • Na záver kurzu vypracuje účastník pod vedením tútora záverečný projekt.

Prihláste sa...

Prostredníctvom vzdelávacích kurzov projektu EDiF máte jedinečnú možnosť vyskúšať si novú formu štúdia už teraz a rozšíriť vedomosti o vyučovaní elektronickou formou.

Registrujte sa už dnes, pretože kapacita našich kurzov je obmedzená.

Účasť na kurzoch je bezplatná a je hradená z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, garantom projektu EDiF je Metodicko-pedagogické centrum v Prešove.

Registračný formulár

Prosíme, vyplňte všetky polia registračného formulára.

1. Vaše meno a priezvisko:
2. Váš E-mail:
3. Vyberte vzdelávací kurz,
    o ktorý máte záujem:
 
4. Názov a adresa školy:
 
5. Vyberte kraj:

Ochrana súkromia:
Odoslaním dát z formulára súhlasíte s poskytnutím svojich osobných údajov za účelom registrácie do vzdelávacieho kurzu. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove sa zároveň zaväzuje nepoužiť Vaše údaje inak ako k tomuto účelu.

© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu