Edukácia dištančnou
formou - EDiF

EDiF - Edukácia dištančnou formou

O projekte EDiF

  • Edukácia Dištančnou FormouProjekt EDiF ponúka hlavne pedagogickým zamestnancom so záujmom o zvyšovanie svojich odborných a pedagogických kompetencií prístup k ďalšiemu vzdelávaniu prostredníctvom alternatívnych foriem ďalšieho vzdelávania (e-learning).
  • Prevádzkovaný je Metodicko pedagogickým centrom v Prešove a spolufinancovaný za pomoci ESF.

Úlohy projektu EDiF

  • Prevádzkovanie platformy dištančného vzdelávania, v ktorej bude možné realizovať programy s využitím alternatívnych foriem ďalšieho vzdelávania.
  • Skvalitnenie ponuky poskytovaných programov ďalšieho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov založených na metódach e-learning a blended-learning.
  • Tvorba e-learningových a blended-learningových učebných materiálov pre tieto programy.

Pre koho je projekt určený?

Priamou cieľovou skupinou sú pedagogickí pracovníci hlavne v Prešovskom a Košickom kraji. V rámci tejto skupiny je náš program určený nasledujúcim cieľovým skupinám:
  • učitelia a lektori ďalšieho vzdelávania
  • pedagogickí pracovníci
  • zamestnanci priamo riadených organizácií MŠ SR

Čo mi to prinesie?

  • Zaujimavé poznatky prezentované novou formou, schopnosť stanoviť úlohu a vyriešiť ju.
  • Po úspešnom ukončení štúdia obdrží absolvent Osvedčenie (v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov) a CD s výstupnými materiálmi programu, na tvorbe ktorého sa sám autorsky podieľal.
© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu